Brudbuketter på nätet - weddingflowers.se - brudbukett Malmö Lund området

Köpvillkor

Färger
Tänk på att återgivningen av färger kan skilja sig från verkligheten. Blommor är levande material som inte alltid har exakt samma form och färg. Färgåtergivningen kan också variera mellan olika bildskärmar.

Betalning
Du kommer att få en faktura på handpenningen. Betalas inte denna i tid kommer din beställning att raderas och någon annan kan boka på ditt leveransdatum. Resten av beloppet betalas mot faktura innan leverans/hämtning av varorna.


Inbetald handpenning återbetalas inte.

Cirkapriser
Ca priserna på vår hemsida är ungefärliga priser som kan variera. Blommor är levande material och tillgången styrs av efterfrågan, väder och vind. Vi eftersträvar alltid att försöka hålla ca priserna så gott det går, men priserna på blommorna kan ändras om våra leverantörer höjer sina priser. Priserna varierar även om blommorna är i säsong eller inte när du ska ha dina blommor.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka inte skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

© weddingflowers.se 2023  Mail: info@weddingflowers.se Telefonnr: 0727-181830 (Angela)